פתיח

תפריט

מכון נדב

הכנה למבחני מיון לעבודה

 

✔️  התנסות מדויקת במבחני האישיות

✔️  ביצוע המבחנים הפסיכוטכניים

✔️ סימולציה לראיון אישי הנערכת עם פסיכולוג

✔️ דינאמיקה קבוצתית המועברת ע”י פסיכולוג

 

הכנה למבחנים פסיכוטכניים

 

✔️  התנסות מדויקת במבחני האישיות

✔️  ביצוע המבחנים הפסיכוטכניים

✔️ סימולציה לראיון אישי הנערכת עם פסיכולוג

✔️ דינאמיקה קבוצתית המועברת ע”י פסיכולוג

 

הכנה מקצועית לראיון עבודה

 

✔️  התנסות מדויקת במבחני האישיות

✔️  ביצוע המבחנים הפסיכוטכניים

✔️ סימולציה לראיון אישי הנערכת עם פסיכולוג

✔️ דינאמיקה קבוצתית המועברת ע”י פסיכולוג

 

הכנה מקצועית למרכזי הערכה

 

✔️  התנסות מדויקת במבחני האישיות

✔️  ביצוע המבחנים הפסיכוטכניים

✔️ סימולציה לראיון אישי הנערכת עם פסיכולוג

✔️ דינאמיקה קבוצתית המועברת ע”י פסיכולוג

 WhatsApp chat